حسابداری موج

قوانین استفاده از برنامه

قوانین خرید اشتراک در برنامه

1-در صورتیکه از یک اشتراک استفاده می کنید و تاریخ آن هنوز تمام نشده باشد. با این حال یک اشتراک دیگر خریداری کنید. تاریخ اشتراک ها باهم جمع می شود.
2- با حذف برنامه اشتراک شما حذف نمی شود و در صورت نصب مجدد برنامه و ورود به همین صفحه اشتراک شما (در صورتیکه تاریخ اشتراک تمام نشده باشد) فعال می شود.
4- در نسخه آفلاین، بعد از اتمام زمان اشتراک هیچ کدام از اطلاعات شما حذف نمی شود صرفا محدودیت های نسخه رایگان برگردانده می شود مثلا اگر شما 500 فاکتور ثبت کرده باشید و اشتراکتان تمام شود ، آن 500 فاکتور نه تنها حذف نمی شود بلکه قابل ویرایش و مشاهده هست اما تا فعال سازی مجدد اشتراک جدید امکان ثبت فاکتور جدید ندارید.
5-تفاوتی میان اشتراک ۳ ,6 و ۱۲ ماهه نیست ولی از نظر اقتصادی با توجه به تخفیفهای نوشته شده خرید نسخه 12 ماهه به صرفه تر است.

 

نکته: با توجه به اینکه در نسخه آفلاین، اطلاعات صرفا در دستگاه کاربر ذخیره می شود و ما دسترسی به اطلاعات کاربران نداریم، مسئول حفاظت از اطلاعات بر عهده کاربران بوده و باید مرتبا پشتیبان گیری کرده و فایل های پشتیبان را در جای امنی نگه داری کنند.