آموزش طراحی و تنظیمات فاکتور

امور تجاری>راه اندازی>طراحی و تنظیمات فاکتور

بعد از اینکه کسب و کارتون رو در برنامه تعریف کردید حالا نیاز هست تا تنظیمات دلخواهتون رو، روی نحوه مشاهده و عملکرد فاکتورها اعمال نمایید.
بدین منظور در صفحه اول برنامه، به تنظیمات> بخش ثبت فاکتور> طراحی و تنظیمات فاکتور بروید.

در پنل پایینی نمایش داده شده در صفحه به ترتیب موارد را بررسی می کنیم.
۱- نمایش حدیث : در صورت فعال بودن در بالای فاکتورها یک حدیث از ائمه نمایش داده خواهد شد.
۲- ذخیره خودکار فاکتور بدون پرسش: در صورت فعال بودن هنگام خروج از هر فاکتور، تغییرات آن فاکتور ذخیره شده و از شما سوالی برای ذخیره سازی پرسیده نمی شود. (در صورت غیر فعال بودن هنگام خروج از هر فاکتور از شما برای ذخیره سازی تغییرات سوال پرسیده می شود.)
۳-عدم بررسی موجودی انبار هنگام فاکتور زدن: در صورت فعال بودن این گزینه هنگام ثبت فاکتور، حتی اگر موجودی انبار شما برای کالای مربوطه از مقدار هشدار هم کمتر باشد به شما هشداری داده نمی شود و فاکتور ثبت می شود.( در صورت غیرفعال بودن، اگر موجودی کالا از مقدار ثبت شده در فاکتور کمتر باشد به شما هشدار داده می شود.)
۴-عدم بررسی قیمت جدید محصول هنگام فاکتور زدن: در صورت فعال بودن این گزینه هنگام ثبت فاکتور، اگر قیمتی که برای کالا ثبت می کنید با قیمت تعریف شده در بخش کالا/خدمات متفاوت باشد بدون هشدار ، به فاکتور اضافه می شود. ( در صورت غیرفعال بودن، در صورت متفاوت بودن قیمت، به شما هشداری برای ویرایش قیمت کالا در بخش کالا خدمات داده می شود.)
۵- نمایش هر دو قیمت خرید و فروش در ثبت فاکتور: در صورت فعال بودن حتی اگر در حال ثبت فاکتور فروش باشید در هنگام ثبت فاکتور قیمت خرید محصول نیز به شما نمایش داده می شود. (برای فاکتورخرید نیز قیمت فروش هم نمایش داده می شود)

تغییر عنوان حمل و نقل: می توانید به جای گزینه ؛حمل و نقل؛ در فاکتور ، گزینه دیگری درنظر بگیرید مثلا کرایه، حمل بار و…

موارد فاکتور: با لمس این گزینه یک پنجره به شما نمایش داده می شود که در آن می توانید مشخص کنید کدام موارد در فاکتور ها نمایش داده شود:

امضا فاکتور: می توانید امضای خود را وارد نمایید تا در پایین فاکتورها اضافه شود.
توضیحات ثابت: می توانید توضیحات ثابتی را برای فاکتورهای خرید و فروش خود مشخص نمایید تا در پایین همه فاکتور ها نمایش داده شود.
برای غیرفعال سازی ، تیک جلوی نمایش توضیحات ثابت در پایین همین صفحه را بردارید.
رنگ فاکتور: می توانید برای فاکتورهای خود یک رنگ دلخواه متناسب با کسب و کار و برند خود در نظر بگیرید.