آموزش مدیریت دریافتی/پرداختی

امور تجاری> ثبت اطلاعات> مدیریت دریافتی/پرداختی

در صورتیکه هنزو هیچ دریافتی/پرداختی ثبت نکردید ابتدا ؛آموزش ثبت دریافتی/پرداختی؛ را مشاهده کنید.
برای مشاهده همه دریافتی/پرداختی های ثبت شده در حسابداری موج به امور تجاری> دریافتی/پرداختی بروید:

به صورت پیشفرض به شما دریافتی های چک و نقد این ماه نمایش داده می شود. که می توانید بین تب پرداختی و دریافتی جابه جا شوید، حالت نمایش را به فقط چک، فقط نقد و یا چک و نقد تغییر دهید و همچنین وضعیت چک ها را برای نمایش مشخص نمایید.


هر چند در این صفحه فیلترهای مناسبی برای مشاهده دریافتی/پرداختی ها در نظر گرفته شده است با این حال اگر به جستجوی دقیق تری نیاز دارید، می خواهید دریافتی/پرداختی های بازه زمانی مشخصی (مثلا شش ماه، یکسال) ، طرف حساب، دسته بندی و یا وضعیت خاصی را نگاه کنید برروی ذره بین بالا سمت چپ کلیک نمایید تا وارد صفحه جستجو شوید.


برای ویرایش هر مورد برروی علامت سه نقطه، حذف علامت سطل زباله و به اشتراک گذاری علامت اشتراک در پایین سمت چپ هر آیتم کلیک نمایید.
با کلیک برروی اشتراک گذاری هر آیتم پنجره زیر برای شما نمایش داده می شود که نیازی به توضیح ندارد:


برای تغییر وضیعت چک ها نیاز به ویرایش چک نیست، کافیست برروی وضعیت چک که پایین سمت راست هر چک نوشته شده کلیک کرده و وضعیت آن را تغییر دهید.
در صورتیکه چک شما ، دریافتی و در جریان باشد، گزینه ؛خرج چک؛ برای شما نمایش داده می شود که با کلیک برروی آن می توانید این چک را به طرف حساب دیگری بدهید و یا برای فاکتوری ثبت نمایید: