آموزش تعریف کسب و کار در موج

امور تجاری>راه اندازی>تعریف کسب و کار

اولین قدم برای شروع کار با بخش امور تجاری حسابداری موج، تعریف کسب و کار خود در برنامه هست.
بدین منظور در صفحه اول برنامه، به تنظیمات> بخش ثبت فاکتور> طراحی و تنظیمات فاکتور بروید.
در این صفحه در بخش بالا پیش نمایشی از فاکتورهای شما و در پنل پایین امکاناتی برای تنظیمات و معرفی کسب و کار شما وجود دارد.

در پنل پایینی، در بخش های آدرس فروشگاه، نام فروشگاه و تلفن فروشگاه، مشخصات کسب و کار خود را وارد نمایید.
همچنین می توانید آرم فروشگاه خود را نیز در این بخش انتخاب نمایید.