رول های فیش پرینتر سایز ۵,۸ و ۸ و ۱۱ سانتی متر

رول فیش پرینتر ۵۸ میلی متر : رول فیش پرینتر ۸۰ میلی متر : 


رول فیش پرینتر ۱۱۰ میلی متر: