رول های فیش پرینتر سایز ۵,۸ و ۸ و ۱۱ سانتی متر

رول فیش پرینتر ۵۸ میلی متر : 

70,000ریال – خرید


رول فیش پرینتر ۸۰ میلی متر : 

100,000ریال – خرید

رول فیش پرینتر ۱۱۰ میلی متر:  

170,000ریال – خرید