آموزش حسابداری موج

امور تجاری موج

_ گزارش گیری

در گزارش معین شما می توانید به دو صورت، فاکتورها و دریافتی/پرداختی ها از/ به طرف حساب ها را مشاهده نمایید.

حالت اول : عنوان فاکتور

در این حالت جمع کل هرفاکتور به همراه شماره فاکتور نمایش داده می شود.

گزارش معیین در حسابداری موج

حالت دوم: ریز فاکتور

در این حالت تمام ردیف های فاکتورها نمایش داده می شود.

گزارش معیین در حسابداری موج
تصویری از جستجو فاکتورها در حسابدرای موج نسخه اندروید

در این قسمت شما می توانید با توجه به مواردی که در قسمت جستجو وارد می کنید به فاکتورهای مربوطه دسترسی پیدا کرده و همچنین جمع فاکتورها و میزان دریافتی/پرداختی آنها را مشاهده نمایید.

برای مثال شما می خواهید بدانید در امروز یا این ماه جمعا چقدر فاکتور فروش داشته اید و چقدر دریافت کرده اید که از این بخش قابل مشاهده هست.

در این قسمت شما می توانید با روش های مختلف از میزان خرید/فروش محصولاتتون داخل برنامه مطلع بشید.

سود کوتاه مدت در نرم افزار موج بر اساس تفاضل قیمت فروش ثبت شده در فاکتوربرای محصول از قیمت خرید ثبت شده برای محصول در بخش کالا/خدمات محاسبه می شود.

برای مثال اگر در بخش کالا/خدمات قیمت خرید محصول را ۱۰۰۰ تومان تعیین کرده باشید و در فاکتور آن محصول را ۱۵۰۰ بفروشید، شما از آن فروش ۵۰۰ تومان سود کسب کرده اید.

نکته ۱ : اگر برای محصول چند قیمت خرید بزنید، میانگین آن به عنوان قیمت خرید در نظر گرفته می شود.

نکته ۲ : این روش فقط برای کوتاه مدت که قیمت ها تغییر نکرده است جواب می دهد.

نکته ۳ : در این روش فاکتور خرید در نظر گرفته نمی شود.

از آنجا که روش محاسبه سود کوتاه مدت در نرم افزار حسابداری موج نسخه اندروید بر اساس قیمت خرید ثبت شده در بخش کالا/خدمات برای محصولات می باشد و با توجه به بی ثباتی قیمت ها در بازار ، روش جدیدی برای محاسبه سود در برنامه اضافه شده که بر اساس تفاضل میزان خرید و فروش، پرداختی و دریافتی محاسبه می شود که بیشتر برای بازه های زمانی بلند مدت مثل شش ماه یا یکسال کاربرد دارد.

برای مشاهده این سود به امور تجاری > گزارشات > سود دوره ای بروید. به صورت پیش فرض با انتخاب ؛همه اشخاص؛ و کلیک برروی بیاب، سود از ابتدای استفاده از برنامه محاسبه می شود. که می توانید برای بازه های زمانی محدود تر در بخش جستجو، بازه مورد نظر خود را انتخاب و سپس برروی بیاب کلیک نمایید.

محاسبه سود بلند مدت در حسابداری موج

برای مشاهده لیست بدهکاران/ بستانکاران به بخش امور تجاری> گزارشات> بدهکاران/بستانکاران بروید.

مشاهده لیست اجناس با موجودی کم در حسابداری موج اندروید

برای مشاهده لیست اجناسی که موجودی آنها از موجودی هشدار که هنگام تعریف کالا مشخص نموده اید، کمتر است از بخش امور تجاری> کالا/خدمات> منو کشویی سمت راست> اجناس با موجودی کم را انتخاب نمایید.

مشاهده لیست اجناس با موجودی کم در حسابداری موج اندروید
تحلیل موجودی انبار و ارزش آن در حسابداری موج نسخه اندروید

برای ارزش خرید، ارزش فروش و سود حاصل از فروش موجودی کالاها در انبار از بخش امور تجاری> کالا/خدمات> منو کشویی سمت راست> تحلیل موجودی انبار را انتخاب نمایید. در صفحه باز شده می توانید همه دسته ها یا دستی بندی خاصی را انتخاب نمایید.

تحلیل موجودی انبار و ارزش آن در حسابداری موج نسخه اندروید

برای چاپ و گرفتن خروجی اکسل و pdf از لیست کالاها و خدمات می توانید از بخش امور تجاری > کالا/خدمات> منوکشویی سمت راست > گزینه خروجی اکسل یا گزینه چاپ (خروجی pdf در گزینه پرینت هست) را انتخاب نمایید:

چاپ، خروجی اکسل و pdf از لیست محصولات با موجودی

در پنجره باز شده مشخص کنید کدام مقادیر در گزارش قرار گیرید:

چاپ، خروجی اکسل و pdf از لیست محصولات با موجودی

در صورتیکه هنگام تعریف طرف حسابهای خود، تاریخ تولد آنها را وارد کرده باشید می توانید از بخش امور تجاری > طرف حساب ها> منوکشویی سمت راست > متولدین این ماه ، طرف حسابهایی که متولد این ماه هستند را مشاهده و با فرستادن پیامک، آنها را نسبت به برند خود وفادار نمایید.

آموزش مشاهده متولدین هرماه در حسابداری موج اندروید

برای چاپ و گرفتن خروجی اکسل و pdf از لیست طرف حسابها می توانید از بخش امور تجاری > طرف حساب ها> منوکشویی سمت راست > گزینه خروجی اکسل یا گزینه پرینت (خروجی pdf در گزینه پرینت هست) را انتخاب نمایید:

آموزش مشاهده متولدین هرماه در حسابداری موج اندروید

در پنجره باز شده مشخص کنید کدام مقادیر در گزارش قرار گیرید:

اگر می خواهید یک نمای کلی از عملکرد یکی از طرف حسابهای خود داشته باشید، از بخش امور تجاری > طرف حساب ها> طرف حساب مورد نظر >( در صفحه باز شده) منو کشویی سمت راست > گزارش عملکرد را انتخاب نماییدهمچنین می توانید از طریق امور تجاری > گزارشات > سود دوره ای> جستجو> انتخاب طرف حساب و کلیک برروی بیاب به این گزارش دسترسی پیدا کنید.

به صورت پیشفرض عملکرد طرف حساب از ابتدای برنامه تا کنون محاسبه می شود اما می توانید با کلیک برروی جستجو و مشخص کردن بازه زمانی خاص، گزارش را به محدوده زمانی کمتری محدود نمایید.