رول های فیش پرینتر سایز ۵,۸ و ۸ و ۱۱ سانتی متر

رول فیش پرینتر ۵۸ میلی متر : 

80,000 RIAL – خرید


رول فیش پرینتر ۸۰ میلی متر : 

100,000 RIAL – خرید

رول فیش پرینتر ۱۱۰ میلی متر:  

170,000 RIAL – خرید